Informácie o akreditácii na zápasy HK iClinic Skalica

Akreditácia novinárov sa udeľuje vždy len na konkrétny zápas. O registráciu akreditácie môžu médiá požiadať najneskôr v deň zápasu do 9:00. Každému médiu sa udeľuje jedna akreditácia, ak nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie. Výstup z daného zápasu (foto, články internetových portálov) poprosíme po každom zápase zaslať na adresu marketing@hkskalica.sk, v opačnom prípade je to dôvodom na odobratie akreditácie. Klub má právo obmedziť vydanie akreditácií z kapacitných dôvodov. Uprednostňujú sa zástupcovia veľkých celoštátnych médií a členovia redakcií oficiálnych internetových stránok klubov súperov. Klub si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu. Rozhodnutie klubu o neudelení alebo odobratí akreditácie sa nezdôvodňuje. Žiadosť o akreditáciu poprosím zaslať na adresu marketing@hkskalica.sk Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, telefóne číslo, názov redakcie, názov vydavateľa, sídlo, kontakt na šéfredaktora redakcie a druh požadovanej akreditácie (tlač, web, foto, rádio, TV) Klub bude informovať každú redakciu o pridelení alebo nepridelení akreditácie. Organizačno-technické informácie získajú novinári priamo po príchode na miesto. V prípade potreby viac informácii ohľadom akreditácie kontaktujte marketing klubu na čísle 0910 533 452.

Leave a comment

trabzon escort yalova escort Samsun escort escort izmit nazilli escort